VITO: een duurzaam merk

VITO klopte bij Think BBDO aan om het merk ‘een smoel’ te geven, zowel intern als extern, en een sterke en eenduidige merkidentiteit te ontwikkelen.

VITO is een onafhankelijke Vlaamse onderzoeksinstelling die al jaren baanbrekend technologisch onderzoek doet rond clean tech en duurzame ontwikkeling. Dankzij onderzoek en innovatie werkt VITO mee aan concrete oplossingen in deze domeinen.

Alhoewel VITO in vele vakken grenzen verlegt, is het voor de buitenwereld niet altijd duidelijk waar de organisatie voor staat. Bovendien is VITO doorheen de jaren zeer sterk gegroeid met als schaduwzijde een wildgroei aan merken en visuele identiteiten.

VITO klopte bij Think BBDO aan om het merk ‘een smoel’ te geven, zowel intern als extern, en een sterke en eenduidige merkidentiteit te ontwikkelen.

Samen met een kernteam en onder begeleiding van de directie van de organisatie tekende Think BBDO voor een interactief en participatief proces om het merk VITO scherp te stellen.

Een reeks dieptegesprekken met de verantwoordelijken van de verschillende business units van VITO vormde het vertrekpunt van het traject. Daarnaast voerde Think BBDO ook een bevraging uit van belangrijke externe stakeholders en beleidsmakers: van bedrijfsklanten over overheden tot opiniemakers. De sterktes en zwaktes, maar ook de pijnpunten en groeikansen van VITO werden op deze manier gestructureerd in kaart gebracht.

Vervolgens werden middels een reeks interactieve workshops met directie, bestuurders en medewerkers van VITO de krachtlijnen van de positionering en verhaal van het vernieuwde merk vastgelegd. Dit gebeurde aan de hand van onder andere de exclusieve Morris Matrix-methodologie van Think BBDO. De baseline van VITO werd aangescherpt in lijn met de nieuwe positionering: Vision on technology for a better world.

In het verlengde daarvan werd een audit opgezet naar het merkbeleid van VITO die uitmondde in een duidelijke merkarchitectuur. Die zorgt voor meer eenheid en duidelijkheid, maar heeft ook oog voor een nieuwe realiteit waarin het merk ook partnerships aangaat met andere organisaties.

Het geheel werd afrondend gebundeld in een overzichtelijke en toegankelijke merk- en stijlgids die finaal afgetoetst en afgewerkt werd op basis van input en feedback van de merk- en communicatiemedewerkers van VITO.

Voor de introductie van het nieuwe merkbeeld en het merkverhaal werd gekozen voor een proces waarbij over verschillende maanden gespreid, zowel intern als extern, alle communicatiedragers werden vernieuwd.

Naar een breder publiek van klanten, overheden en stakeholders werd het nieuwe merkverhaal van VITO gelanceerd met een inspirerende video tijdens de Clean Vision Summit van juni 2022.

Branding, Corporate communicatie

Laat van je horen

Contacteer ons