Vitalink: voor een gezond netwerk

Vitalink is een systeem waarmee zorgverleners digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. Vandaag deelt Vitalink gegevens over vaccinaties, medicatie, bevolkingsonderzoeken en een samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts. Het platform is een initiatief van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid coördineerde de uitwerking van het systeem en deed een beroep op Think BBDO om een communicatiestrategie en -plan uit te werken.

Onze oplossing

Think BBDO wilde eerst en vooral een draagvlak creëren. De diverse actoren uit de zorg- en welzijnssector betrekken – met elk hun eigen standpunten en belangen – bij de ontwikkeling van de strategie en het plan was hier cruciaal. Het ging onder meer om artsen, patiëntenverenigingen, apothekers, mensen actief in de thuiszorg, ziekenhuissector en mutualiteiten.

De verschillende stakeholders werden van bij de start bij het project betrokken. In de eerste plaats zetten we verschillende focusgroepen op, waarbij we de strategische uitdagingen voor Vitalink verder in kaart brachten. Het resultaat werd samengevat in een rapport.

We betrokken de actoren vervolgens in een strategische workshop waarin ze een belangrijke stem kregen in de ontwikkeling van de strategie om alle doelgroepen te bereiken en van het communicatieplan om Vitalink in de markt te zetten. Hun inbreng was cruciaal om een communicatiestrategie uit te werken voor de verschillende fases in de ontwikkeling en vermarkting van Vitalink.

De input uit de workshop diende als basis voor een strategisch en geïntegreerd communicatieplan. Met dit plan introduceerden we Vitalink via verschillende kanalen - digitale communicatie, PR en campagnes - en maakten we het platform bekend bij alle doelgroepen.

Corporate communicatie

Laat van je horen

Contacteer ons