Port of Antwerp, één met de wereld

De haven van Antwerpen is een van onze grootste havens, en een haven op wereldniveau. In een veranderende wereld, en met de komst van een nieuwe CEO, was het havenbedrijf in volle transitie. Centrale vraag was dan ook hoe dit overheidsbedrijf deze transitie optimaal kon toepassen in haar branding

Portof Antwerpheader

Onze oplossing

Meten is weten, dus als eerste stap in dit traject startten we in 2017 met een uitgebreid kwalitatief stakeholdersonderzoek. Aan de hand van diepgaande gesprekken met belangrijke stakeholders (bestuurders, beleidsmakers, …) wilden we in de eerste plaats de huidige context en het huidige imago van de haven in kaart brengen.

Op basis van de inzichten uit het kwalitatieve onderzoek werd vervolgens overgegaan tot de ontwikkeling van een nieuwe missie en visie van Port of Antwerp. Dit gebeurde via een participatief proces, met de directie van het havenbedrijf: na een positioneringsoefening werden missie en visie uitgeschreven alsook een nieuwe baseline.

Port of Antwerp is “Eén met de wereld” (“In tune with the world”). Met de nieuwe positionering wil Port of Antwerp haar positie als wereldhaven nog meer in de verf zetten en vooral het unieke recept dat in de Antwerpse havengemeenschap is uitgewerkt: een koers van samenwerken, bruggen bouwen en mensen verbinden met elkaar.

Eerst werd het merk intern bij de 1.600 medewerkers van de haven gelanceerd. In deze campagne werden medewerkers zelf de gezichten van verhalen in de haven, en illustreerden hoe zij vandaag al “één met” hun collega’s, klanten of de bredere samenleving zijn.

In parallel werden interactieve opleidingssessies georganiseerd om medewerkers kennis te laten maken met de nieuwe visie en missie van het havenbedrijf. Think BBDO hanteerde een internal brandingmethodologie die berustte op een “train the trainer”-concept en een toolkit voor de workshops.

De nieuwe koers werd eind 2018 vervolgens ook vertaald in een nieuwe krachtige visuele identiteit. Port of Antwerp is een baken van vertrouwen, maar tevens een merk dat innovatief en open naar de toekomst kijkt. We bouwden hier verder op met een vernieuwd logo: evolutie, maar geen revolutie. De ronde vorm staat symbool voor toegankelijkheid, samenwerking en dynamiek. Het heldere rood straalt verjonging, kracht en vitaliteit uit. Naast het logo werden ook de volledige stijl en toon onder handen genomen om te passen bij de nieuwe missie en visie van Port of Antwerp.

Branding, Changecommunicatie, Corporate communicatie

Laat van je horen

Contacteer ons