Meemetdestroom: sensibiliseren rond de energietransitie.

De Vlaming is onvoldoende geïnformeerd over de energietransitie. We willen allemaal wél meewerken aan een gezonder leefmilieu, om de planeet gezond achter te laten en om onze energiefactuur betaalbaar te houden. Maar we weten niet goed waar we naartoe moeten, wat de bedoeling is van alle overheidsmaatregelen en wat we zélf nog meer kunnen doen.

Samen met BBDO werd een brede publiekscampagne opgezet om de burgers te informeren en zo mogelijk aan te zetten tot actie want een gezamenlijke inspanning is nodig.

Onze aanpak

BBDO bepaalde de strategie en het creatief concept en stond in voor de productie en uitrol van de campagne.

De Mee met de stroom- campagne werkt met 3 sleutelbegrippen, ‘zuiniger, slimmer en groener’, als centrale boodschap. Het creatief concept is opgebouwd rond dominosteentjes want elke zet telt voor een groot effect op ons klimaat en ons comfort. Iedereen kan kleine en grote dingen doen om mee te gaan met de stroom. Een speciaal opgezette campagnewebsite legt uit wat de Vlaamse Overheid reeds doet en biedt een duidelijk overzicht hoe elk van ons kan bijdragen. a

Tot op heden werden er 3 golven uitgerold via TV en in diverse digitale media:

- Najaar 2021: uitleggen en sensibiliseren rond de energietransitie
- Voorjaar 2022: positioneren van de digitale meter binnen de energietransitie en de voordelen naar voor brengen.
- Voorjaar 2022: introduceren van duurzame verwarmingsmogelijkheden, die de plaats gaan innemen van fossiele brandstoffen

In het najaar 2022 volgt de 4de golf.

Om de diverse partners van de energietransitie te betrekken werd een campagnetoolbox ontwikkeld die de partners kunnen gebruiken om de campagne via hun eigen kanalen mee uit te dragen.

Changecommunicatie

Laat van je horen

Contacteer ons