Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: een nieuwe communicatie-aanpak.

Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen wil vorm geven aan haar communicatiebeleid via een werkbaar strategisch communicatieplan dat toelaat specifieke doelgroepen te bereiken. Om hen te sensibiliseren rond de problematieken waarrond het Instituut werkt en de drempel om contact op te nemen, te verlagen. Maar ook om het Instituut een meer zichtbare rol te geven in het publieke debat.

Clay banks Ljq AR Ja Jotc unsplash220525122125

Onze aanpak

Think BBDO begeleidde het Instituut in een interactief en participatief traject over een periode van 1 jaar. Om een beter beeld te krijgen van de perceptie van het Instituut en haar communicatie, werd eerst een uitgebreid kwalitatief stakeholderonderzoek opgezet. Tevens werd een audit gemaakt van de huidige paid, owned en earned communicatie. Beide onderzoeken leverde de vaststelling op dat het Instituut te weinig aanwezig is en haar communicatie zichtbaarheid en consistentie mist. En dat de kanalenkeuze best wat dynamischer mag.

Daarop werden verschillende workshops georganiseerd met medewerkers van het Instituut om de meest relevante doelgroepen te bepalen, de boodschappen en tone of voice te formuleren en de juiste kanalen te selecteren.

Think BBDO bracht deze input samen in een strategisch communicatieplan voor de komende 2 jaren waarbij de prioriteiten op het vlak van communicatie scherp gesteld werden.

Momenteel werkt het Instituut aan de concrete invulling van dit plan op basis van haar concrete doelstellingen en middelen.

Corporate communicatie, Changecommunicatie

Laat van je horen

Contacteer ons