Elia: energiepact slaat bruggen

Elia is de beheerder van het hoogspanningsnetwerk voor elektriciteit in België. De organisatie wilde, samen met verschillende partners uit de sector, een visie ontwikkelen over de toekomst van energie in ons land. Think BBDO en Elia kozen bewust voor een aanpak waarin stakeholders nauw werden betrokken.

Onze oplossing

Om de nieuwe visie van Elia uit te dragen, ontwikkelde Think BBDO een methodologie en een concept: ‘Elia: Energy Pact, Beyond 2020’. Elia speelde hier de leidende en faciliterende rol in de ontwikkeling van een visie voor de toekomst, en deed dat samen met verschillende decision makers en stakeholders: traditionele en hernieuwbare energieproducenten, distributeurs, B2B-klanten, overheden, milieuorganisaties, experts en academici.

Think BBDO organiseerde drie rondetafelgesprekken waarbij we elke avond één kernthema binnen het debat behandelden. Alle stakeholders kregen de kans om hun ideeën op tafel te leggen. We verzamelden de inzichten en verwerkten ze tot een ‘Outlook 2020-document’, een oproep voor een energiepact voor België.

Het daaropvolgende jaar organiseerde Think BBDO een nieuwe workshop, waarbij we opnieuw de input van alle stakeholders verzamelden. Via een online deliberatieplatform liet Think BBDO de stakeholders delibereren over de synthesetekst. Alle gemaakte amendementen leidden tot het document ‘Bouwstenen voor een Energiepact voor België’, dat in het voorjaar van 2014 aan de politieke partijen werd voorgelegd. Tegelijk lanceerden de stakeholders een gezamenlijke oproep aan de overheden van ons land om dit initiatief aan te grijpen en snel werk te maken van een energiepact voor België. Ook de pers werd op de hoogte gebracht tijdens een persconferentie die Think BBDO organiseerde.

De 200 genodigden, 60 deelnemende en meer dan 30 ondertekenende stakeholder-organisaties apprecieerden de initiatieven ‘Oproep voor een Energiepact’ en de ‘Bouwstenen voor een Energiepact’. Bovendien kreeg het initiatief ruime persaandacht van de nationale media zoals RTBF, Radio 1, VRT, De Tijd, etc.

De oproep kreeg gehoor en werd opgenomen in zowel de federale als regionale regeerakkoorden in 2014, en in de programma’s van verschillende politieke partijen.

De noodzaak om in ons land te komen tot een geïntegreerde aanpak van het energiebeleid, zoals het Enegiepact beoogde, kwam de voorbije jaren zeer hoog op de agenda te staan van overheden, bedrijven, stakeholders en burgers. Het is onmiskenbaar dat Elia’s Energiepact hiertoe de catalysator is geweest.

Branding, Corporate communicatie

Laat van je horen

Contacteer ons