Thought leadership: deel als merk je unieke inzichten

De kenniseconomie is grenzeloos: digitale communicatiekanalen maken steeds meer informatie toegankelijk voor een steeds grotere groep burgers. Tegelijk neemt het wantrouwen tegenover informatiebronnen toe – onder invloed van fake news, clickfarms, deep fakes, ... Meer dan ooit is er dus nood aan betrouwbare stemmen in maatschappelijke debatten.

Verschillende doelen

Via thought leadership komen merken (bedrijven, organisaties of personen – die uiteindelijk personal brands zijn) aan deze behoefte tegemoet. Je biedt dus als merk unieke kennis, ideeën of inzichten aan over een inhoudelijk thema. 

Thought leadership kan voor een merk uiteenlopende effecten teweegbrengen:

  • Een maatschappelijke impact genereren – in lijn met de purpose van het merk
  • De marktpositie versterken of groei realiseren
  • De reputatie versterken


Met een weloverwogen en doordachte thought leadership-strategie kan je als onderneming zelf de maatschappelijke agenda sturen en bepalen. En dat is natuurlijk veel beter dan deze reactief en defensief te moeten ondergaan.

Bepaal jouw thema’s en claim ze

Voor merken is thought leadership uitbouwen een strategische evenwichtsoefening:

  • Welke thema’s en issues kan je geloofwaardig claimen
  • Welke zijn van strategisch belang
  • Wie zijn concurrerende thought leaders en wat is hun verhaal? 
  • Hoe breng je je boodschap naar buiten?


Think BBDO heeft uitgebreide ervaring in de uitwerking van thought leadership-strategieën. We weten als geen ander wat er speelt en volgen evoluties van grote maatschappelijke issues op de voet.

Differentiëren en meerwaarde creëren

Een externe omgevingsanalyse vormt altijd het vertrekpunt, en uiteraard nemen we ook de purpose van het merk in overweging. Vervolgens brengen we samen issues en stakeholders in kaart, om uiteindelijk een communicatieplan op te stellen. 

De overkoepelende doelstelling? Differentiëren en meerwaarde creëren voor stakeholders.

Tot slot geeft Think BBDO ook advies en begeleiding bij het veldwerk dat bij thought leadership komt kijken: van mediatrainingen en woordvoerderschap over presentatietechnieken tot contentmarketing.

Advies over thought leadership?

Contacteer ons