Place branding: de stad als merk

De plek waar je woont en werkt speelt een enorme rol in je leven. Niet alleen voor jou, maar ook voor bedrijven en investeerders. Steden en regio’s zijn er zich meer en meer van bewust dat de manier waarop de verschillende stakeholders hen waarnemen, cruciaal is. Een afgelijnd, relevant en onderscheidend imago is essentieel.

Rationele en emotionele verwachtingen

Regiobranding en -marketing gaat om het zich toe-eigenen van duidelijke karakteristieken, claims en verhalen (de ‘branding’) en die consistent in de markt zetten via communicatie, acties, initiatieven en beleid (de ‘marketing’).

Regio's, steden en plaatsen willen hun stakeholders een duidelijk beeld laten vormen van wat ze er mogen verwachten, zowel op rationeel als emotioneel vlak.

De eigenlijke beleving is het belangrijkste, die moet perfect in lijn liggen met de branding.

Think BBDO heeft door jarenlange ervaring met de branding en marketing van plaatsen in samenwerking met publieke besturen alle kennis en de juiste methodologie in huis om van landen, regio's en steden sterke merken te maken. 

Place branding voor jouw regio?

Contacteer ons