Corporate communicatie: bereik alle stakeholders

Merken bevinden zich nooit op een eiland, maar maken deel uit van een complex sociaal weefsel. Terecht is het blikveld van organisaties de laatste jaren verruimd van enkel ‘shareholders’ naar een brede groep van interne en externe ‘stakeholders’. Waaronder onder meer medewerkers, beleidsmakers, belangengroepen, klanten en journalisten. 

Deze stakeholders verwachten dat bedrijven niet louter winst maken, maar dat ze op een positieve manier bijdragen aan de samenleving en klimaat. Merken die dit niet doen, riskeren op lange termijn aanzienlijke imagoschade en klanten die hun rug keren.

Een corporate communicatiestrategie helpt merken om op een doordachte manier te communiceren naar verschillende stakeholdergroepen. Met geloofwaardige boodschappen én langs de meest relevante kanalen.

Purpose als Noordster

De purpose van een merk is het leidend principe van de organisatie en verklaart waarom het merk doet wat het doet. Als hoger doel heeft de ‘brand purpose’ een sterk verbindende kracht, zowel voor interne als externe stakeholders.

De purpose geeft ook richting aan de communicatie en het handelen van de organisatie. Verschillende merken – gaande van Patagonia tot Ben & Jerry’s – wisten zich de laatste jaren te onderscheiden met hun purposegedreven aanpak.

Thought leadership: bepaal zelf de agenda

Nooit eerder in de menselijke geschiedenis was er meer informatie beschikbaar dan vandaag. Soms ook te veel. Tegelijkertijd groeit het wantrouwen en de vrees voor fake news. Meer dan ooit is er nood aan betrouwbare stemmen met een duidelijke visie.

Thought leadership zet de kennis van merken om in nieuwe en unieke standpunten. Zo drukt het merk zijn stempel op het publiek debat, in plaats van dit reactief te ondergaan.

Think BBDO zoekt mee naar de thema’s die een merk geloofwaardig kan claimen. Op basis van trendwatching en data-analyse creëren we nieuwe inzichten, een 360°-communicatiestrategie helpt deze ideeën vervolgens met de wereld te delen. Steeds met oog voor ontwikkelingen in maatschappij en de actualiteit.

Reputatie en stakeholder management

De reputatie van een merk is één van haar meest kostbare troeven. Een sterke reputatie kost jaren, zelfs decennia om op te bouwen maar verdwijnt als sneeuw voor de zon bij gebrek aan onderhoud en communicatie.

Via marktonderzoek en stakeholder interviews houdt Think BBDO mee de vinger aan de pols van de merkreputatie en de percepties van stakeholders. Inzichten uit dit onderzoek vertalen we naar zowel strategische als operationele communicatieplannen met meetbare impact.

Laat van je horen

Contacteer ons