Changecommunicatie: evolueer mee met de wereld

Verandering komt in alle vormen. Bedrijven lanceren nieuwe producten, met verregaande gevolgen voor hun interne werking. Beleidsmakers introduceren nieuwe spelregels en dwingen merken tot aanpassing. Technische evoluties maken dat organisaties nieuwe veiligheidsstructuren en processen moeten omarmen. Marktverschuivingen vragen dat bedrijven zich aanpassen aan veranderende verwachtingen van hun klanten.

Ook externe schokken – zoals een pandemie, economische crisis of zelfs oorlog – zetten onze samenleving op zijn hoofd en dwingen merken tot radicale aanpassingen.

Kortom: de wereld staat nooit stil. Merken moeten continu mee evolueren om te overleven en groeien in deze dynamische omgeving. Of zij riskeren uit te sterven.

Wie transformatie zegt, zegt communicatie

Verandering leidt in veel organisaties tot stress en ongerustheid. Buiten een kleine groep van overtuigde innovators stellen medewerkers zich in de eerste plaats vaak kritische vragen over veranderingsprocessen. “Welke impact heeft deze verandering op mij? Waarom moeten we veranderen? Kan alles niet gewoon bij het oude blijven?”

Communicatie en participatie van medewerkers staat daarom centraal in elk geslaagd veranderingsplan.

Er bestaat geen one-size-fits-all-oplossing voor verandering en changecommunicatie. Think BBDO stelt voor elk veranderingsproces een communicatieplan op maat op. Met respect voor de historiek, de cultuur, en de businessprioriteiten van het merk.

Van early adopters naar duurzame verandering

Een geslaagd traject changecommunicatie zet de ongerustheid van medewerkers om in enthousiasme. We geven de vragen van medewerkers een plaats en stellen hen gerust, om vervolgens een positief perspectief voor de toekomst te schetsen en draagvlak voor de verandering uit te bouwen.

Steun van een kleine groep ‘early adopters’ zetten we zo om in brede interne steun voor het veranderingsprogramma.

Draagvlak als basis voor succes

Think BBDO vertaalt een bedrijfsstrategie naar een coherent intern communicatieplan dat ruimte biedt voor participatie. Op basis van dialoog met medewerkers en externe stakeholders wordt het veranderingsplan gevoed en waar nodig verfijnd.

Een brede waaier aan communicatiemiddelen kunnen bijdragen aan draagvlak en enthousiasme voor verandering: focusgroepen en dialoogsessies met interne én externe stakeholders; storytelling rond verandering; rondetafelgesprekken; innovatie-incubators, cultuurprogramma’s; conflictontmijning; train-the-trainer-sessies, etc.

Laat van je horen

Contacteer ons